Energioptimering

Vi betaler alle for opvarmning af vores hjem. Men hvordan sikrer vi at pengene udnyttes bedst muligt? Hvis du bor i eget hus, er medlem af en andelsboligforening, eller på anden måde ejer en bygning, har du mulighed for at påvirke dit eget energiforbrug, og dermed spare penge.


Begynd med at...

Du skal registrere dit forbrug af olie, vand og el. Disse oplysninger skal indsamles over længere tid - minimum 1 år. Olieleverandøren ligger som regel inde med oplysningerne, som er nødvendige for at give et indtryk af hvordan du bedst kan spare. Derefter skal du få din bygning gennemgået af en bygningssagkyndig.

Hvor kan jeg spare?

Der er mange muligheder for at spare på energiforbruget, men det største potentiale er som regel olieforbruget. Man antager generelt at olieforbrug i enfamiliehuse afhænger af husenes alder, se boksen nedenfor. F.eks. er en udgift til efterisolering på loftet typisk tjent hjem igen på 7-8 år.

Olieforbrug

Almindelige indsatsområder

Enfamiliehuses vejledende årlige maks. olieforbrug, afhængig af alder:

 

  Maks olieforbrug (liter)
Opførelsesår pr. m2 pr. hus (105m2)
Før 1982 35 3.675
1980 - 2006 25 2.675
Efter 2006 20 2.100

De største besparelser opnås typisk ved at tætne og isolere følgende:

 

Tværsnit af bygning

  • Loft / Tag / evt. Skunk
  • Vinduer
  • Ydervægge,
    især omkring vinduer og døre
  • Gulve
  • Fundament: isoleret / ventileret

Hvordan virker det?

Halvdelen af alle enfamilie-huse i Sisimiut er opført før 1979. Disse huse er altså over 30 år gamle, og hvis de aldrig er blevet renoveret må de forventes at have et årligt olieforbrug omkring 35 liter/m2, svarende til en udgift på kr. 150,00 pr. kvadratmeter. Ved at lægge mere isolering på loftet, kan der rent faktisk spares omkring 10 liter olie pr. m2, og dermed næsten 45kr/m2. Da isoleringen vil koste ca. 320kr/m2 (udført af faglært arbejdskraft), er investeringen tjent hjem på 7-8 år.

Efterfølgende vil isoleringen give en årlig besparelse på næsten 5.000kr. for et enfamiliehus på ca. 105 m2. Og i hele perioden har boligen fået større værdi, endda til gavn for miljøet!

Man kan ikke spå om fremtiden, og derfor tager ovenstående regneeksempel heller ikke højde for udviklingen i f.eks. oliepriser. Men ‘hvis’ priserne stiger, er investeringen tjent endnu hurtigere hjem.

Gennemgang

Det er en god ide at inddrage en kvalificeret teknisk rådgiver, som kan foretage konkrete undersøgelser og give forslag til individuelt tilpassede løsninger.

Hvad koster det?

Afhængig af hvor mange oplysninger du har om din bygning, vil prisen for rådgivning normalt være
10-25kr/m . Billigst hvis du allerede selv har gældende tegninger og beskrivelse af bygningen. Prisen omfatter både en faglig gennemgang, forslag til indsatsområder, og en beregning af forventet
besparelse samt tilbagebetalingstid.

Udførelse

Vi anbefaler desuden at du får hjælp til at indhente tilbud fra fagentreprenører - det vil koste ca. det
samme som angivet ovenfor. Derefter giver håndværkerne tilbud, og den tekniske rådgiver fører tilsyn
med at arbejdet udføres, bl.a. efter gældende regler og forskrifter.


Læs mere


Contact

Civil Engineer
Phone (+299) 86 61 30
Email joha@ramboll.gl
Web www.ramboll.gl